Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre February, 2012

Farské oznamy, 26.2.2012

25. February 2012
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok o 17:30 h.
 • Pobožnosť krížovej cesty v našom farskom kostole bude v piatok o 7:15 h pre deti a pred večernou sv. omšou o  o 17:30 h., v Tovarníkoch bude výnimočne v piatok o 17:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.
 • Dnes, v nedeľu 26.02.2012, Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.
 • V uvažovaniach krížovej cesty v piatok (2.03.2012) budú nás sprevádzať ženy z našej farnosti a na budúcu  nedeľu ružencové bratstvo.
 • V sobotu 3. marca 2012 od 16:30 h – 18:00 h v našom farskom kostole bude Ekumenický deň modlitieb za Malajziu. Na túto modlitbu, na ktorú prídu aj členovia iných cirkvi, vás srdečne pozývame.
 • Dnes, v nedeľu 26.02.2012, bude jarná zbierka na charitu.
 • Na budúcu nedeľu (4.03.2012) je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • V  poslednom  čase  sme  sa   rozlúčili  s našim  bratom  v  Kristovi + Františkom Veleckým, s našimi sestrami v Kristovi + Martou Hajnovičovou a + Margitou Zvadovou.Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 19.2.2012

20. February 2012
 • Malé Bedzany: Dnes v nedeľu 19.02.2012 o 14:00 h kultúrnom dome v Malých Bedzanoch sa uskutoční stretnutie farníkov so správcom farnosti. Na toto stretnutie, ktoré bude trvať okolo hodiny, ste srdečne pozvaní.
 • Tovarníky: Dnes v nedeľu 19.02.2012 o 16:00 h sa v kostole Tovarníkoch uskutoční stretnutie farníkov so správcom farnosti, na ktoré ste srdečne pozvan
 • V pondelok (20.02.2012) a utorok (21.02.2012) po večernej sv. omši bude Eucharistická adorácia, ktorou sa duchovne pripravíme na pôstne obdobie. Na pondelok (20.02.2012) adoráciu pripravia rodiny. Na tuto poklonu pozývame všetkých a najmä rodiny. V utorok (21.02.2012) bude mesačná adorácia. Pozývame všetkých farníkov.
 • Tento týždeň máme popolcovú stredu. Týmto dňom sa v katolíckej Cirkvi začína 40 dňové pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu, čo znamená, že tí, ktorí dovŕšili 18-sty rok života sa môžu nasýtiť iba raz za deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň deň prísneho zdržiavania sa mäsitého pokrmu.
 • Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. Nabudúcu nedeľu (26.02.2012) Krížovácesta bude o 15:00h. kostole Nanebovzatia Panny Márie.
 • V piatok (24.02.2012) po sv. omši bude prednáška o láske a vzájomných vzťahoch, ktorej mottom budú slová:Či zaľúbení môžu byť spasení.Na tuto prednášku pozývame všetkých a najmä mládež.
 • V sobotu 3. marca 2012 od 16:30 h18:00 h v našom farskom kostole bude Ekumenický deň modlitieb za Malajziu. Na túto modlitbu, na ktorú prídu aj členovia iných cirkvi, vás srdečne pozývame.
 • Na budúcu nedeľu (26.2.2012) bude zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme “Pán Boh zaplať”.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00