Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre November, 2011

01.12.2011 ŠTVRTOK
  07:00 h + Anton, Mária a rodičia z oboch strán
  18:00 h + Vladimír, Mária, Milan, Ján, Jozef, Ľudovít a rodičia z oboch strán
02.12.2011 PIATOK
  07:00 h + rodina Šramková a Medová
  18:00 h + manžel Miloslav, rodičia a starí rodičia
03.12.2011 SOBOTA –  Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka 
  08:00 h + rodičia Otto, Júlia a starí rodičia z oboch strán
  18:00 h za požehnanie pre Vieru a Petra
04.12.2011 DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
  09:00 h + Ivan (10. výročie)
  10:30 h za farníkov
05.12.2011 PONDELOK
  07:00 h + starí rodičia Hubovi a Košelovi
  18:00 h + Marek, Štefan, Otília, František a rodičia
06.12.2011 UTOROK  –   Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
  07:00 h  
  18:00 h + Vojtech, syn Jaroslav, krstná matka Helena
07.12.2011 STREDA  –  Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
  7:00 h  
  18:00 h  
08.12.2011 ŠTVRTOK –  NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť  
  07:00 h + František Ďurina
  08:15 h za farníkov
  18:00 h + starí rodičia z oboch strán a ich zomrelé deti
09.12.2011 PIATOK
  07:00 h  
  18:00 h za zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu
10.12.2011 SOBOTA
  08:00 h  
  18:00 h + Jozef a dcéra Anna
11.12.2011 TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
  09:00 h + rodičia Ján a Hermína Galis a bratia: Alexander a Július
  10:30 h za farníkov
12.12.2011 PONDELOK –  Prebl. Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka  
  07:00 h  
  18:00 h + Jozef Polák, rodičia z oboch strán: Mária, Jozef Polákovi, Štefan a Štefánia Kaiserovi
13.12.2011 UTOROK –  Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka  
  07:00 h  
  18:00 h + manžel Tibor Matejovič a rodičia z oboch strán
14.12.2011 STREDA –  Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka  
  7:00 h + Gabriela (1. výr.)
15.12.2011 ŠTVRTOK
  07:00 h  
  18:00 h + rodina Jakubičková, Mlinčoková a dcéra Daniela
16.12.2011 PIATOK
  07:00 h  
  18:00 h + rodičia Emil, Rozália, Michal, Anna a sestra Jolana
17.12.2011 SOBOTA
  08:00 h  
  18:00 h + Matej a Rozália, deti a starí rodičia
18.12.2011 ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
  09:00 h + rodičia Ján a Jozefína Pravdovi a brat Ján a Jozef s manželkou
  10:30 h + Štefan, Hermína a Anton
  18:00 h za farníkov
19.12.2011 PONDELOK
  07:00 h  
  18:00 h + Jozef Mihalovič, sestra Albína a rodičia
20.12.2011 UTOROK
  07:00 h  
  18:00 h + Ladislav Ondrejka a rodičia z oboch strán
21.12.2011 STREDA
  7:00 h + Emília a Eduard Mizerákovi
22.12.2011 ŠTVRTOK
  07:00 h + Rudolf
  18:00 h + rodičia Štefan a Helena, starí rodičia a krstní rodičia
23.12.2011 PIATOK
  07:00 h  
  18:00 h + Štefan Korec
24.12.2011 SOBOTA
  07:00 h + Amália (1. výročie)
  24:00 h úmysel kňaza
25.12.2011 NEDEĽA –  NARODENIE PÁNA, slávnosť
  09:00 h + Jaroslav, Janka a starí rodičia z oboch strán
  10:30 h za farníkov
26.12.2011 PONDELOK  –  Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
  09:00 h + Štefan, Veronika, Ján a Emília
  10:30 h za zdravie a Božiu pomoc pre Henricha a Moniku
27.12.2011 UTOROK –  Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok  
  18:00 h + Jozef, Jozefína a Mária
28.12.2011 STREDA –  Svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok
  07:00 h + Róbert Krajčovič a rodičia z oboch strán
29.12.2011 ŠTVRTOK
  18:00 h + rodina Čuláková
30.12.2011 PIATOK –  Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok
  18:00 h + rodičia Angela a Štefan
31.12.2011 SOBOTA –  Sv. Silvestra I., pápeža, ľubovoľná spomienka 
  08:00 h  
  17:00 h Ďakovná

 

 

Farské oznamy, 27.11.2011

27. November 2011
 • Dnes (27.11.2011) začíname adventné obdobie.

 • Počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno budú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame najmä všetky deti.

 • Dnes v nedeľu (27.11.2011) je zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (1.12.2011) o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok (2.12.2011) od 16:00 a vo farskom kostole hlavne vo štvrtok a piatok o 17:00 hod.

 • Od budúcej soboty (3.12.2011) ranná svätá omša v sobotu bude začínať o 8:00 h.

 • Na budúcu nedeľu (4.12.2011) sa uskutoční farská ofera. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné ,,Pán Boh zaplať“.

 • Na budúci utorok 6.12. 2011 po večernej sv. omši pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou. 

Farské oznamy, 21.11.2011

19. November 2011
 • Dnes (v nedeľu 20.11.2011) sa bude konať vo všetkých kostoloch obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Dnes (v nedeľu 20.11.2011) je možnosť prihlásiť sa za člena živého ruženca v ružencovom bratstve našej farnosti prihlášky budú k dispozícii v sakristii. Prihlásiť sa môžete do nedele 11. decembra 2011. Staré spoločenstvá čiže ruže živého ruženca, ktoré už existujú a sú fungujúce, ostávajú naďalej.

 • V našej farnosti sa bude aj tento rok koledovať. Preto vyzývame deti, ktoré by sa chceli tento rok zúčastniť koledovania, tak isto dospelých, ktorí by boli ochotní nacvičiť s deťmi program a sprevádzať ich pri koledovaní, aby sa zúčastnili prvého koledníckeho stretnutia a to vo štvrtok 24.11. 2011 o 14 hod. na fare.

 • Budúca nedeľa (27.11.2011) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

 • Roráty začínajú v pondelok 28. novembra. Pozývame na roráty najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 hod. ráno.

 • Na budúcu nedeľu (27.11.2011) sa je jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 

Farské oznamy, 13.11.2011

14. November 2011
 • Dnes (v nedeľu 13.11.2011) pripadá trinásteho v mesiaci, čiže fatimský deň. Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 15:00 hod. a o 16:00 bude dodatočná svätá omša.

 • Dnes (v nedeľu 13.11.2011) je možnosť prihlásiť sa za člena živého ruženca v ružencovom bratstve našej farnosti prihlášky budú k dispozícii v sakristii. Prihlásiť sa môžete do nedele 11. decembra 2011. Staré spoločenstvá čiže ruže živého ruženca, ktoré už existujú a sú fungujúce, ostávajú naďalej.

 • Vo štvrtok (17. 11. 2011) pozývame celú našu farskú rodinu na Eucharistickú Adoráciu vo farskom kostole po sv. omši o 9.00 hod. Príprava bude v utorok (15.11.2011) po večernej sv. omši.

 • Na budúcu nedeľu (20.11.2011) sa bude konať vo všetkých farských kostoloch obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Od soboty 12.11.2011 do nedele 20.11.2011 prežívame Týždeň Cirkvi pre mládež. Pamätajme v modlitbách na túto aktivitu v Cirkvi. Počas tohto týždňa modlitbu sv. ruženca pred sv. omšou obetujme na tento úmysel.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00