Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre October, 2011

Farské oznamy, 9.10.2011

25. October 2011
 • Dnes v nedeľu (23.10.2011) je deň modlitieb za misie. Odporúčame vašim modlitbám všetky misijné diela.

 • Z rozhodnutia diecézneho biskupa dnes v nedeľu (23.10.2011) ďakujeme za blahoslaveného Jána Pavla II. V našom kostole ďakovná sv. omša ku cti blahoslaveného Jána Pavla II. bude o 10:30 hod.

 • Pripomíname, že modlitba svätého ruženca bude cez týždeň o 17:30 hod., v stredu po rannej svätej omši a v nedeľu o 15:00 hod.

 • V pondelok 24. októbra o 17:30 h. bude slávnostné odovzdaný posvätený ruženec prvoprijímajúcim deťom. Potom sa deti s nami pomodlia modlitbu posvätného ruženca.

 • Vo štvrtok 27. októbra sa v kostole po večernej svätej omši uskutoční prvé organizačné stretnutie ružencového bratstva. Srdečne pozývame všetkých členov.

 • Pred sviatkom Všetkých svätých budeme spovedať v Tovarníkoch vo štvrtok (27.10.2011) o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok (28.10.2011) od 16:00 a vo farskom kostole hlavne v piatok (28.10.2011) o 17:30 hod. Táto spoveď je zároveň prvopiatková.

 • Na sviatok Všetkých svätých, čiže v utorok 1. novembra bude dušičková pobožnosť na Novom cintoríne o 14:00 hod., a v Tovarníkoch o 15.00 hod.

 • V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, čiže v stredu 2. novembra bude dušičková pobožnosť aj v našom farskom kostole pred dodatočnou večernou svätou omšou. Na tuto pobožnosť môžete v sakristii zapísať mená svojich zosnulých, ktoré budú prečítané počas tejto pobožnosti.

 • V deň spomienky na všetkých verných zosnulých (v stredu 2.11.2011) bude dušičková pobožnosť v Malých Bedzanoch po sv. omši, ktorá začne o 16:30 hod.

 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na koncert štátneho komorného združenia AD LIBITUM z Maďarska v zložení husle, violončelo, klarinet, klavír a soprán. Koncert sa koná v stredu 26.10.2010 o 17:00 hod. v Spoločenskom

Farské oznamy, 2.10.2011

2. October 2011
 • Dnes (v nedeľu 2.10.2011) sa počas svätej omše o 9:00 hod. rozlúčime s naším doterajším pánom farárom, pátrom Dominikom Lejmanom, ktorý odchádza do Trnavy. Ďakujeme mu za deväťročnú činnosť v našej farnosti a prajeme mu na novom pôsobisku veľa Božích milosti.
 • Z rozhodnutia predstavených od 1. októbra 2011 novým správcom farnosti  je páter Wiesław Zając.
 • Dnešná nedeľa je prvou nedeľou v mesiaci október, preto pri všetkých sv. omšiach našej farnosti sa bude konať pravidelná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme: „Pán Boh zaplať“.
 • Dnes (v nedeľu 2.10.2011) bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 do 17:00 hod. O 15:00 hod. bude korunka k Božiemu Milosrdenstvu a modlitba svätého ruženca.
 • Mesiac október je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby svätého ruženca. Túto modlitbu sa budeme modliť cez týždeň o 17:30 hod., v stredu po rannej svätej omši a v nedeľu o 15:00 hod.
 • V týždni prvého piatku budeme spovedať v utorok v Malých Bedzanoch o 16:30 hod, v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:30 hod. a vo farskom kostole hlavne v piatok o 17:00 hod.
 • Sú ešte voľné miesta na pútnický zájazd do Čenstochovej a iných pútnických miest. Kto má záujem môže sa prihlásiť v sakristii.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00