Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre October, 2011

01.11.2011 UTOROK – VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť
  09:00 h + kňaz Silvester Šoka (5.výročie)
  10:30 h za farníkov
02.11.2011 STREDA – SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
  7:00 h + Janka, Jaroslav a starí rodičia z oboch strán
  18:00 h + za všetkých zosnulých
03.11.2011 ŠTVRTOK – SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOMRELÝCH PAVLÍNOV
  18:00 h + otcovia a bratia z rádu Pavlínov

+ rodičia, príbuzní; dobrodinci a konfrátri členov rádu Pavlínov

04.11.2011 PIATOK – sv. Karola Boromea, biskupa – spomienka
  18:00 h + Marian Capaj (pohrebná), + Jozef Paškrta
05.11.2011 SOBOTA – Panny Márie, ľubovoľná spomienka
  7:00 h + Peter a rodičia : Karol a Zlatica
  18:00 h + Milan Kopháš (1. výročie)
06.11.2011 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  09:00 h + Ján, Emília a Ľubomír
  10:30 h za farníkov
07.11.2011 PONDELOK – Všetkých svätých rádu Pavlínov
  18:00 h + manžel, rodičia a starí rodičia
08.11.2011 UTOROK
  18:00 h + Rudolf Blažko (1.výročie)
09.11.2011 STREDA – VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY, sviatok
  7:00 h + Eduard, Mária a rodičia z oboch strán
10.11.2011 ŠTVRTOK – Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
  18:00 h + Mária Poláková (1.výročie) a Emil Polák
11.11.2011 PIATOK – Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka 
  18:00 h + Anna a Anton Bohušovi
12.11.2011 SOBOTA – Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka 
  7:00 h + Jozef a rodičia z oboch strán
  18:00 h + Soňa
13.11.2011 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  09:00 h za farníkov
  10:30 h + Anna a Miloslav Faberovi
  16:00 h + Anton, Mária a rodičia z oboch strán
14.11.2011 PONDELOK
  18:00 h + rodičia, Veronika a Štefan, Anna, Michal a Dezider
15.11.2011 UTOROK
  18:00 h + Jozef a rodičia z oboch strán
16.11.2011 STREDA
  7:00 h + Viera, Ladislav a Mária
17.11.2011 ŠTVRTOK – Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka 
  9:00 h + manželka Božena a syn Peter
18.11.2011 PIATOK
  18:00 h poďakovanie za 60 rokov života
19.11.2011 SOBOTA – Panny Márie, ľubovoľná spomienka
  7:00 h + Bohumil, Michal a Mária
  18:00 h + Martin
20.11.2011 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA
  10:30 h za farníkov
  10:30 h + Mária, Jozef, Peter a rodičia z oboch strán
21.11.2011 PONDELOK Obetovanie prebl. Panny Márie, spomienka 
  18:00 h + rodičia, Štefan, Jozefína a starí rodičia
22.11.2011 UTOROK – Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka 
  18:00 h + Imrich a Juliana
23.11.2011 STREDA
  7:00 h + rodičia, Magdaléna, Kazimír a syn Miroslav
24.11.2011 ŠTVRTOK – Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov – mučeníkov, spomienka 
  18:00 h + rodičia Irena a Ľudovít
25.11.2011 PIATOK
  18:00 h 50. výročie sobáša – Jozef a Anastázia Mihalikovi
26.11.2011 SOBOTA – Panny Márie, ľubovoľná spomienka
  7:00 h + Ján, Emília a Ľubomír
  18:00 h za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a rodinu
27.11.2011 PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
  09:00 h za farníkov
  10:30 h + Karol (40. výročie) s syn Mário (20. výročie)
28.11.2011 PONDELOK
  7:00 h  
  18:00 h + Michal, Emília starí rodičia z oboch strán
29.11.2011 UTOROK
  7:00 h  
  18:00 h + Róbert a Zlatica
30.11.2011 STREDA
  7:00 h za zdravie a Božiu pomoc pre Henricha a Moniku

Farské oznamy, 30.10.2011

31. October 2011
 • Na sviatok Všetkých svätých, čiže v utorok 1. novembra bude dušičková pobožnosť na Novom cintoríne o 14:00 hod., v Tovarníkoch o 15.00 hod. a na Starom cintoríne o 15:30 hod.

 • V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, čiže v stredu 2. novembra o 17:30 hod. bude dušičková pobožnosť v našom farskom kostole pred dodatočnou večernou svätou omšou. Na túto pobožnosť môžete v sakristii zapísať mená svojich zosnulých, ktoré budú prečítané počas tejto pobožnosti.

 • V deň spomienky na všetkých verných zosnulých (v stredu 2.11.2011) bude dušičková pobožnosť v Malých Bedzanoch po sv. omši, ktorá začne o 16:30 hod.

 • Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: navštíviť kostol, alebo kaplnku, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie, a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

 • Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté podmienky.

 • V piatok 4. Novembra 2011 o 19:00 hod. sa v našom farskom kostole uskutoční jubilejný koncert pri príležitosti 90. výročia založenia Spevokolu učiteľov Topoľčianskeho okresu (SUTO), na ktorý vás srdečne pozývame.

 • Od budúcej nedele počas farských oznamov nebudeme informovať o zapísaných úmysloch sv. omší. Zoznam úmyslov na celý mesiac bude vyvesený na nástenke a tiež na internetovej stránke našej farnosti.

 • Na budúcu nedeľu sa uskutoční farská ofera. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné ,,Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy, 9.10.2011

25. October 2011
 • Dnes v nedeľu (23.10.2011) je deň modlitieb za misie. Odporúčame vašim modlitbám všetky misijné diela.

 • Z rozhodnutia diecézneho biskupa dnes v nedeľu (23.10.2011) ďakujeme za blahoslaveného Jána Pavla II. V našom kostole ďakovná sv. omša ku cti blahoslaveného Jána Pavla II. bude o 10:30 hod.

 • Pripomíname, že modlitba svätého ruženca bude cez týždeň o 17:30 hod., v stredu po rannej svätej omši a v nedeľu o 15:00 hod.

 • V pondelok 24. októbra o 17:30 h. bude slávnostné odovzdaný posvätený ruženec prvoprijímajúcim deťom. Potom sa deti s nami pomodlia modlitbu posvätného ruženca.

 • Vo štvrtok 27. októbra sa v kostole po večernej svätej omši uskutoční prvé organizačné stretnutie ružencového bratstva. Srdečne pozývame všetkých členov.

 • Pred sviatkom Všetkých svätých budeme spovedať v Tovarníkoch vo štvrtok (27.10.2011) o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok (28.10.2011) od 16:00 a vo farskom kostole hlavne v piatok (28.10.2011) o 17:30 hod. Táto spoveď je zároveň prvopiatková.

 • Na sviatok Všetkých svätých, čiže v utorok 1. novembra bude dušičková pobožnosť na Novom cintoríne o 14:00 hod., a v Tovarníkoch o 15.00 hod.

 • V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, čiže v stredu 2. novembra bude dušičková pobožnosť aj v našom farskom kostole pred dodatočnou večernou svätou omšou. Na tuto pobožnosť môžete v sakristii zapísať mená svojich zosnulých, ktoré budú prečítané počas tejto pobožnosti.

 • V deň spomienky na všetkých verných zosnulých (v stredu 2.11.2011) bude dušičková pobožnosť v Malých Bedzanoch po sv. omši, ktorá začne o 16:30 hod.

 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na koncert štátneho komorného združenia AD LIBITUM z Maďarska v zložení husle, violončelo, klarinet, klavír a soprán. Koncert sa koná v stredu 26.10.2010 o 17:00 hod. v Spoločenskom

Farské oznamy, 2.10.2011

2. October 2011
 • Dnes (v nedeľu 2.10.2011) sa počas svätej omše o 9:00 hod. rozlúčime s naším doterajším pánom farárom, pátrom Dominikom Lejmanom, ktorý odchádza do Trnavy. Ďakujeme mu za deväťročnú činnosť v našej farnosti a prajeme mu na novom pôsobisku veľa Božích milosti.
 • Z rozhodnutia predstavených od 1. októbra 2011 novým správcom farnosti  je páter Wiesław Zając.
 • Dnešná nedeľa je prvou nedeľou v mesiaci október, preto pri všetkých sv. omšiach našej farnosti sa bude konať pravidelná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme: „Pán Boh zaplať“.
 • Dnes (v nedeľu 2.10.2011) bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 do 17:00 hod. O 15:00 hod. bude korunka k Božiemu Milosrdenstvu a modlitba svätého ruženca.
 • Mesiac október je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby svätého ruženca. Túto modlitbu sa budeme modliť cez týždeň o 17:30 hod., v stredu po rannej svätej omši a v nedeľu o 15:00 hod.
 • V týždni prvého piatku budeme spovedať v utorok v Malých Bedzanoch o 16:30 hod, v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:30 hod. a vo farskom kostole hlavne v piatok o 17:00 hod.
 • Sú ešte voľné miesta na pútnický zájazd do Čenstochovej a iných pútnických miest. Kto má záujem môže sa prihlásiť v sakristii.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00