Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre August, 2011

Farské oznamy, 28.8.2011

28. August 2011
  • V týždni prvého piatku budeme spovedať v utorok v Malých Bedzanoch o 16:30 hod, v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:30 hod. a vo farskom kostole v piatok o 17:30 hod.

  • Dňa 3. septembra, v sobotu, o 11:00 hod. bude v našom farskom kostole sv. omša pri ktorej P. Gregor bude ďakovať za 50 rokov života. My v tento deň sa aj s nim rozlúčime lebo ako sme informovali bol vymenovaný za farára vo Vranove nad Topľou.

  • V tento deň, v sobotu, pol hodiny pred svätou omšou bude aj tradičná mesačná poklona na ktorú pozýva P. Gregor.

Farské oznamy, 21.8.2011

21. August 2011

Z rozhodnutia rehoľných predstavených P. Gregor odchádza z našej farnosti a bol menovaný farárom vo Vranove n/Topľou. Prajeme mu v jeho pastoračnej činnosti na novom pôsobisku veľa Božích milosti a nezabúdajme na neho v našich modlitbách.

1.     Dnes na prvú nedeľu v mesiaci august bude vyložená Sviatosť Oltárna od 15.00 hod. do 17.00 hod. Srdečne všetkých pozývame.

 Taktiež dnes  sa koná v našej farnosti farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 2.     V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac september a október.

 3.     Tento mesiac trinásteho pripadá na sobotu. Modlitba sv. ruženca vo forme Večeradla bude o 17.00 hod., po ktorom bude nasledovať večerná sv. omša s platnosťou za nedeľu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00