Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre July, 2011

1. Dňa 2. augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je:

– nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána „Otče náš“

– vyznanie viery „Verím v Boha“

okrem toho treba splniť 3 podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca.

Z tohto dôvodu budeme spovedať pred prvým piatkom v pondelok v Malých Bedzanoch od 16.00 hod. a v Tovarníkoch od 17.00 hod. V našom farskom kostole bude sv. spoveď v utorok od 17.30 hod.

2. V utorok po večernej sv. omši bude mesačná adorácia na česť Boha Otca, pri ktorej budeme odprosovať, vďaky – vzdávať, chváliť a prosiť. Všetkých srdečne pozývame.

3. Na budúcu nedeľu, nakoľko máme prvú nedeľu v mesiaci august, sa bude konať pravidelná farská ofera.

1.     Všetkých srdečne povzbudzujeme k účasti na akcii „Zbieranie poštových použitých známok pre misie“. Výťažok získaný z predaja známok je určený na podporu misijnej činnosti. Známky netreba odlepovať! Poštové známky je potrebné vystrihnúť s pol centimetrovým okrajom a nepoškodené vhodiť do pripravenej škatule v našom kostole pod chórom.

V čase trvania prázdnin a dovoleniek, nezabúdajme na nedeľnú účasť na sv. omši a na každodennú modlitbu.

  1. V tomto týždni bude trinásty deň mesiaca. V stredu vás pozývame na modlitbu sv. ruženca vo forme Večeradla o 17:00 hod., po ktorom bude sv. omša o 18:00 hod. (V ten deň nebude sv. omša o 7:00 hod.)

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00