Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre May, 2011

  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Malých Bedzanochv pondelok od 16.30 hod., v Tovarníkoch v utorok od 17.00 hod. a vo farskomkostole v piatok od 17.00 hod.

  • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. V našej farnosti sa v tomto mesiaci budeme denne pri sv. omši modliť litánie k Božskému Srdcu.

  • Od piatku 3.júna sa začneme modliť novennu k Duchu Svätému, ktorá bude trvať deväť dni. Novéna vyvrcholí sviatkom Zoslania Ducha Svätého v nedeľu 12. júna.

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Všetkým milodarcomvyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  • Pred týždňom sme oslávili v našej farnosti hody. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k ich zdarnému priebehu.

  • Oznamujeme, že sú ešte voľné miesta na detský letný tábor, v termíne od 1.7. do 6.7.2011.

  • Dnes (15.5.2011) od 15.00 hod. bude pred naším farským kostolom pokračovať Hodový program, na ktorý všetkých srdečne pozývame. Následne o 17.00 hod. sa v našom farskom kostole uskutoční hodový koncert, na ktorom vystúpi Slovenské kvarteto spolu s poľským klarinetistom Janom Jakubom Bokunom.

  • Dnes, v nedeľu Dobrého pastiera, sa koná zbierka na seminár. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať“.

  • V sobotu 21. mája od 9.30 hod. bude vo farskom kostole svätá spoveď pre deti a ich rodičov, ktoré sa chystajú prijať Prvé sv. Prijímanie.

Hodová slávnosť

9. May 2011

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00