Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre April, 2011

Farské oznamy, 24.4.2011

24. April 2011
  • Dnes aj zajtra budeme pokračovať v Novéne k Božiemu Milosrdenstvu o 15.00hod. Od utorka bude táto Novéna po večernej sv. omši okrem stredy, kedy budeo 18.00 hod.. Na budúcu nedeľu bude dodatočná sv. omša o 15.00 hod. – v deňblahorečenia Božieho služobníka Jána Pavla II. – na záver Deviatnika a na oslavuBožieho Milosrdenstva.

  • Dnes 24. apríla 2011 je 6. výročie Inaugurácie pontifikátu pápeža BenediktaXVI., ktorého odporúčame do vašich individuálnych a spoločných modlitieb: „ŽivBože Otca Svätého námestníka Kristovho“.

  • Dnes máme v našej farnosti veľkonočnú farskú oferu. Všetkým milodarcomvyslovujeme „Srdečné Pán Boh zaplať“.

  • Zo srdca sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa vo farskom aj vo filiálnychkostoloch postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb: lektorom, miništrantom,spevákom a taktiež tým, ktorí upratovali a zdobili kostoly ale aj tým, čo pomáhaliakýmkoľvek iným spôsobom.

  • Oznamujeme, že spoveď birmovancov, rodičov a birmovných rodičov budev piatok o 17.00 hod. Následne v sobotu o 10.00 hod. bude vyslúžená sviatosťbirmovania naším birmovancom otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom.

  • Láska je väčšia ako smrť! Ježiš už zvíťazil a s ním určite zvíťazíme ajmy…Požehnané, láskou a pokojom naplnené Veľkonočné sviatky prajem v mene otcov pavlínov.

Veľkonočné trojdnie

20. April 2011

Veľkonočné trojdnie

Kostol sv. Ladislava a Gorazda; Topoľčany

21.4.2011 Zelený štvrtok

18:00 hod. Sv. omša na pamiatku Pánovej večere

( po obradoch začiatok priamej deväťdňovej prípravy na sviatosť birmovania)

22.4.2011 Veľký piatok

12.00 hod. Krížová cesta na Kalvárii

15.00 hod. Slávenie utrpenia a smrti Pána

Po obradoch poklona pri Božom hrobe do 22.00 h.

21.30 hod. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu

23.04.2011 Biela sobota

08.00 hod. Vyloženie Sviatosti Oltárnej

15.00 hod. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu

(spoločná Modlitba odprosenia, chvál, vďaky vzdávania a prosieb)

19.30 hod. Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania

Procesia na oslavu vzkrieseného Pána

24.04.2011 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

09.00 hod. Slávnostná sv. omša

10.30 hod Slávnostná sv. omša za farníkov

15.00 hod. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu

25.04.2011 Veľkonočný pondelok

09.00 hod. Sv. omša

15.00 hod. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu

 

Nech sila, ktorá sa zrodila z kríža a z prázdneho hrobu premieňa

Váš život a naplní ho nádejou ! ALELUJA!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00