Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre February, 2011

Farské oznamy, 21.02.2011

20. February 2011

1.     Dnes (nedeľa 21.02.2011) o 14.00 hod. bude v našom farskom kostole katechéza pre rodičov, ktorých deti tento rok príjmu sviatosť birmovania.

2.     V utorok po večernej sv. omši bude mesačná adorácia. Pri tejto adorácii budeme odprosovať, chváliť, vďaky – vzdávať, vzývať Ducha Svätého a prosiť. Všetkých srdečne pozývame na túto spoločnú farskú modlitbu. 

Farské oznamy, 13.2.2011

13. February 2011
  • Dnes (nedeľa 13.02.2011) sa koná zbierka na zaplatenie faktúry za maľovanie nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

  • Dnes (nedeľa 13.02.2011) o 15.00 hod. bude modlitba sv. ruženca a následne dodatočná sv. omša.

  • Oznamujeme, že v zadnej časti kostola sa nachádzajú tlačivá pre tých, ktorí by chceli darovať 2 % z dane na seminár sv. Gorazda v Nitre, alebo na našu Základnú školu sv. Ladislava.
  • Oznamujeme, že sviatosť birmovania v našej farnosti bude vyslúžená 30.04.2011. Pripomíname, že birmovnými rodičmi môžu byť len katolíci starší ako 16 rokov, ktorí už prijali sviatosť birmovania a Eucharistie, praktizujú kresťanský život a pokiaľ žijú v manželstve, ich manželstvo bolo uzatvorené v katolíckom obrade. Takisto sa očakáva, že birmovný rodič v deň birmovania bude v posväcujúcej milosti a príjme Eucharistiu.
  • Prvé sv. prijímanie pre deti Základnej školy sv. Ladislava bude 22.05.2011..
  • Na budúcu nedeľu bude katechéza pre rodičov, ktorých deti príjmu sviatosť birmovania.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00