Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre February, 2011

Farské oznamy, 21.02.2011

20. February 2011

1.     Dnes (nedeľa 21.02.2011) o 14.00 hod. bude v našom farskom kostole katechéza pre rodičov, ktorých deti tento rok príjmu sviatosť birmovania.

2.     V utorok po večernej sv. omši bude mesačná adorácia. Pri tejto adorácii budeme odprosovať, chváliť, vďaky – vzdávať, vzývať Ducha Svätého a prosiť. Všetkých srdečne pozývame na túto spoločnú farskú modlitbu. 

Farské oznamy, 13.2.2011

13. February 2011
  • Dnes (nedeľa 13.02.2011) sa koná zbierka na zaplatenie faktúry za maľovanie nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

  • Dnes (nedeľa 13.02.2011) o 15.00 hod. bude modlitba sv. ruženca a následne dodatočná sv. omša.

  • Oznamujeme, že v zadnej časti kostola sa nachádzajú tlačivá pre tých, ktorí by chceli darovať 2 % z dane na seminár sv. Gorazda v Nitre, alebo na našu Základnú školu sv. Ladislava.
  • Oznamujeme, že sviatosť birmovania v našej farnosti bude vyslúžená 30.04.2011. Pripomíname, že birmovnými rodičmi môžu byť len katolíci starší ako 16 rokov, ktorí už prijali sviatosť birmovania a Eucharistie, praktizujú kresťanský život a pokiaľ žijú v manželstve, ich manželstvo bolo uzatvorené v katolíckom obrade. Takisto sa očakáva, že birmovný rodič v deň birmovania bude v posväcujúcej milosti a príjme Eucharistiu.
  • Prvé sv. prijímanie pre deti Základnej školy sv. Ladislava bude 22.05.2011..
  • Na budúcu nedeľu bude katechéza pre rodičov, ktorých deti príjmu sviatosť birmovania.

Farské oznamy, 6.2.2011

6. February 2011

1. Dnes na prvú nedeľu v mesiaci február bude vyložená Sviatosť Oltárna od 15.00 hod. do 17.00 hod.

2. V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac marec a apríl.

3. V piatok máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto pri večernej sv. omši budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti.

4. Trinásty deň v mesiaci február pripadá na nedeľu. Modlitba sv. ruženca vo forme večeradla bude o 15.00 hod. a následne dodatočná sv. omša.

5. Na budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole zbierka na zaplatenie faktúry za maľovanie kostola. Do vyplatenia nám zostáva ešte uhradiť 1700 €. Pán Boh zaplať.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00