Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre January, 2011

Farské oznamy, 30.1.2011

29. January 2011
  • Dnešná nedeľa je Nedeľou katolíckej univerzity. Pri tejto príležitosti sa koná zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Všetkým milodarcom „Pán Boh zaplať“.

  • V stredu 2. februára je sviatok Obetovania Pána. V tento deň bude posviacka hromničných sviec.

  • Vo štvrtok 3. februára je spomienka sv. Blažeja. V tento deň sa pri sv. omši bude udeľovať požehnanie hrdla so sviecami.

  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme v utorok v Malých Bedzanoch o 16.30 hod, v Tovarníkoch vo štvrtok o 16.30 hod. a vo farskom kostole v piatok o 17.30 hod.

  • Riaditeľstvo Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch oznamuje žiakom deviateho ročníka ako aj starším absolventom základných škôl, že v školskom roku 2011/ 2012 majú možnosť štúdia vo viacerých umeleckých odboroch.

Farské oznamy, 24.01.2011

22. January 2011

1.Pripomíname, že od 17. januára sa uskutočňuje zápis žiakov do 1. ročníka našej katolíckej školy. Podrobnosti sa nachádzajú na nástenke pri farskom kostole.

 2.  Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska budúca nedeľa 30. januára 2011 je  Nedeľou Katolíckej univerzity. V túto nedeľu 30. januára bude pri všetkých sv. omšiach zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku.

3. V utorok po večernej sv. omši bude mesačná adorácia, ktorá je zároveň záverom týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Pri tejto adorácii sa budeme modliť, odprosovať, vďaky- vzdávať, chváliť a prosiť. Všetkých srdečne pozývame. 

Farské oznamy, 17.1.2011

16. January 2011

1. Riaditeľstvo Základnej školy sv. Ladislava oznamuje, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej katolíckej školy sa uskutoční od 17. januára do 15. februára 2011 v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 16.00 hod. .

 2. Od utorka 18. januára do 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa i my k túžbe Pána Ježiša, ktorý hovorí, „aby sme všetci jedno boli“. K tomuto cieľu má nám poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.

3. Ďakujeme všetkým, ktorí doteraz prispeli a takisto tým, ktorí prispeli minulú nedeľu do zbierky na vyplatenie faktúry za maľovku nášho kostola. Informujeme, že potrebujeme vyplatiť ešte 1800,00€.

Farské oznamy, 9.1.2011

9. January 2011

1. Dnes 9.1.2011 sa v našom farskom kostole koná zbierka na zaplatenie faktúry za maľovanie kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 2. Dnešnou nedeľou sa končí Vianočné obdobie.

 3. Posviacka príbytkov v Topoľčanoch bude dnes 9.01.2011 od 14:00 hod.

 4. Tento mesiac 13-teho pripadá na štvrtok. Fatimský ruženec vo forme večeradla bude o 17:00 hod.

 5. Od piatku 7.1.2011 máme Deviatnik ku cti sv. Pavla, prvého pustovníka – otca nášho Rádu. Ukončíme ho slávnostnou sv. omšou 15.1.2011 o 7:00 hod.

 6. Všetkých srdečne pozývame k účasti na akcii „Zbieranie poštových použitých známok pre africké misie“. Výťažok získaný z predaja známok je určený na podporu misijnej činnosti. Známky netreba odlepovať! Poštové známky je potrebné vystrihnúť s pol centimetrovým okrajom a nepoškodené vhodiť do pripravenej škatule v našom kostole pod chórom.

 7. Informujeme, že od 17.1.2011 sa uskutoční zápis do našej katolíckej školy sv. Ladislava. Už teraz prosím o zváženie, akú zvolíme školu. Či katolícku, kde bude výchova v kresťanskom duchu, alebo štátnu.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00