Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre January, 2011

Farské oznamy, 30.1.2011

29. January 2011
  • Dnešná nedeľa je Nedeľou katolíckej univerzity. Pri tejto príležitosti sa koná zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Všetkým milodarcom „Pán Boh zaplať“.

  • V stredu 2. februára je sviatok Obetovania Pána. V tento deň bude posviacka hromničných sviec.

  • Vo štvrtok 3. februára je spomienka sv. Blažeja. V tento deň sa pri sv. omši bude udeľovať požehnanie hrdla so sviecami.

  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme v utorok v Malých Bedzanoch o 16.30 hod, v Tovarníkoch vo štvrtok o 16.30 hod. a vo farskom kostole v piatok o 17.30 hod.

  • Riaditeľstvo Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch oznamuje žiakom deviateho ročníka ako aj starším absolventom základných škôl, že v školskom roku 2011/ 2012 majú možnosť štúdia vo viacerých umeleckých odboroch.

Farské oznamy, 24.01.2011

22. January 2011

1.Pripomíname, že od 17. januára sa uskutočňuje zápis žiakov do 1. ročníka našej katolíckej školy. Podrobnosti sa nachádzajú na nástenke pri farskom kostole.

 2.  Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska budúca nedeľa 30. januára 2011 je  Nedeľou Katolíckej univerzity. V túto nedeľu 30. januára bude pri všetkých sv. omšiach zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku.

3. V utorok po večernej sv. omši bude mesačná adorácia, ktorá je zároveň záverom týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Pri tejto adorácii sa budeme modliť, odprosovať, vďaky- vzdávať, chváliť a prosiť. Všetkých srdečne pozývame. 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00