Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre December, 2010

Farské oznamy, 26.12.2010

27. December 2010
  • Dnes ( 26.12.2010 ) od 14:00 h sa bude v našej farnosti koledovať. Je to celoslovenská aktivita. Deti spevom a vinšami ohlasujú narodenie Krista Pána. Tí, ktorí sú ochotní koledníkov prijať, nech sa prihlásia v sakristii.

  • Ďakujem všetkým obetavým mužom a ženám, ktorí’ sa pričinili k vianočnej výzdobe v našom kostole – “Pán Boh zaplať za vašu námahu. Ďakujem taktiež za darovanie stromčekov.

  • Na koniec starého roka 2010 bude večerná sv. omša 17:00 h. a o 23:30 h bude vyložená vo farskom kostole sviatosť oltárna k verejnej poklone.O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

  • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nach sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 5. januára.

Farské oznamy, 20.12.2010

18. December 2010

 1. Dnes 19.12.2010 sa v našom farskom kostole bude konať spoločná vianočná sv. spoveď a to od 14:00 do 17:30 hod. Po sv. spovedi bude dodatočná sv. omša o 18:00 hod.

 2. Pozývame deti aj dospelých na roráty, ktoré sú v týždni o 7:00 hod. ráno.

 3. Chorých, ktorí boli prihlásení prijať sviatosť zmierenia, budeme spovedať v pondelok v Topoľčanoch od 9:00 hod.. a v Tovarníkoch v utorok od 9:00h..

 4. V sobotu na slávnosť Narodenia Pána sa bude v celej našej farnosti konať farská ofera, za milodary vyslovujeme  srdečné „Pán Boh zaplať“.

 5. Na sviatok Svätej rodiny 26.decembra bude v našom farskom kostole na sv. omši o 9:00 spievať zbor z Kostola Nanebovzatia Panny Márie .

 6. V tento deň ( 26.12.2010 ) sa bude v našej farnosti koledovať. Je to celoslovenská aktivita. Deti spevom a vinšami ohlasujú narodenie Krista Pána. Tí, ktorí sú ochotní koledníkov prijať, nech sa prihlásia v sakristii.

Farské oznamy, 12.12.2010

11. December 2010

1.Fatimský deň tento mesiac pripadá na pondelok.  Modlitba sv. ruženca vo forme Večeradla bude o 17:00 hod. a následne večerná sv. omša o 18.00 hod..

 2.Pozývame deti a aj dospelých na roráty, ktoré sú v týždni vždy o 7:00 hod..

 3.Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí v našej farnosti, a preto prosím, aby si do budúcej nedele v sakristii nahlásili tých, ktorí tieto sviatosti chcú prijať.

 4.Predvianočný deviatnik v rodinách sa koná od 15.12 do 23.12.2010.

 5. Predvianočná sv. spoveď v našom farskom kostole bude v nedeľu 19.12.2010 od 14:00 hod..

Farské oznamy, 5.12.2010

4. December 2010

1.Pozývame všetky deti dnes o 17:00 do nášho farského kostola na stretnutie so sv. Mikulášom.  

 2.Dnes je prvá nedeľa v mesiaci (5.decembra). Vyloženie Sviatosti Oltárnej bude od 15:00 do 17:00 hod.  

 3.Prebieha adventný čas. Pozývame všetky deti na roráty o 7:00 hod. ráno.

 4.V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január a február.

 5.V utorok bude po večernej sv. omši mesačná adorácia. Pozývame deti, mládež a celú farnosť.

  6. Dňa 8. decembra (v stredu) je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

 7. Vo štvrtok slávi svoje meniny páter Wieslaw kaplán našej farnosti. Odporúčam ho vašim modlitbám.

 8.Tento týždeň v stredu, piatok a v sobotu máme zimné kantrové dni. Záväzný je iba jeden deň.

 9.Predvianočný deviatnik sa v rodinách koná od 15.decembra do 23. decembra.

 10.Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych našej farnosti. A preto prosím, aby ste v sakristii nahlásili tých, ktorí chcú túto sviatosť prijať.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00