Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre November, 2010

Farské oznamy, 28.11.2010

28. November 2010
  • V celej našej farnosti prebieha zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Pozývame všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku na roráty o 7:00 hod. ráno. Odporúčame, aby sa ich deti zúčastňovali v čo najväčšom počte.
  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude v Malých Bedzanoch v stredu od 16:30 hod., v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:30 hod. a vo farskom kostole vo štvrtok od 17:30 hod.
  • Dňa 5.12. 2010 v nedeľu o 17:00 hod. pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou. Ak by ešte okrem toho chceli dať rodičia darčeky prostredníctvom nášho Mikuláša svojím deťom, nech prinesú darčeky s menom na faru.
  • Deti, ktoré majú záujem o koledovanie nech sa prihlásia na farskom úrade do stredy. Prvé stretnutie bude vo štvrtok 2.12.2010 o 15:30 na farskom úrade.

Farské oznamy, 22.11.2010

20. November 2010

1.Pripomíname, že kto sa dnes (nedeľa 21.11.2010) zúčastní na verejnom recitovaní zasväcujúcej modlitby určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať plnomocné odpustky pri dodržaní obvyklých podmienok.

 2.Budúca nedeľa (28.11.2010) je prvá adventná nedeľa a preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

Kto by chcel mať posvätený adventný veniec, môže ho položiť pred oltár a po sv. omši si ho vziať.

 3.Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu, ktorá je určená z rozhodnutia konferencie biskupov Slovenska.

4. Informujeme, že v pondelok 22.11.2010 o 18:00 hod. v rámci Topoľčianskej   hudobnej jesene 2010 bude v Spoločenskom dome Topoľčany program pod názvom – Večer operných árií. Vystúpia na ňom sólisti opery SND v Bratislave. Vstupné je dobrovoľné.

Farské oznamy, 15.11.2010

14. November 2010

 1.V utorok (16.novembra 2010) pozývame našu farskú rodinu na adoráciu modlitieb, chvál, odprosenia, a vďakyvzdávania po večernej sv. omši.

2.Na budúcu nedeľu sa bude konať vo všetkých farských kostoloch obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

3.Minulú nedeľu  7. novembra sa konala zbierka na maľovku nášho kostola. Do konca roka by sme chceli kostol vymaľovať. Pán Boh zaplať všetkým za vaše milodary. Bude to dosť finančne nákladné a preto, kto by ešte mohol osobne prispieť určitou sumou peňazí, môže tak urobiť na farskom úrade. Za každý milodar už vopred ďakujeme a ,, Pán Boh zaplať“!

Farské oznamy, 8.11.2010

8. November 2010

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci november. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 15:00 do 17:00 hod. Srdečne pozývame.

2. Pripomíname, že veriaci, ktorý nábožne navštívi  cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne do 8. novembra. Pomodlí sa Otčenáš, Verím v Boha, zároveň však musí splniť odpustkové podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas Mária a Sláva Otcu). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

3. V dnešnú nedeľu 7. novembra bude v rámci farskej ofery zbierka na maľovku kostola. Do konca roka by sme chceli kostol vymaľovať. Bude to dosť finančne nákladné, preto prosím, kto by mohol i osobne prispieť určitou sumou peňazí môže finančnú čiastku odovzdať na farskom úrade. Za milodary už vopred ďakujeme a ,, Pán Boh zaplať“!

4. V tomto týždni je aj 13- deň mesiaca, v sobotu. Tento Fatimský deň sa začne večeradlom o 17:00 hod., neskôr bude sv. omša.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00