Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre October, 2010

Farské oznamy, 25.10.2010

23. October 2010

1.     Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby sv. ruženca. V našom farskom kostole sa modlíme sv. ruženec každý večer o 17:30hod., okrem stredy, kedy bude po rannej sv. omši. V dnešnú nedeľu bude ruženec o 17:00hod. 

Pamätajme, že v októbri každý deň môžu získať plnomocné odpustky tí, ktorí sa pomodlia aspoň 5 desiatkov a k modlitbe pridajú nábožné rozjímanie o ružencových tajomstvách.

2.     Prvého novembra na sviatok Všetkých svätých bude dušičková pobožnosť na novom cintoríne o 14:00hod. a na starom o 15:30hod.

3.     Pred Všetkými svätými budeme spovedať v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30hod., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00hod. a vo farskom kostole každý deň od 17:30hod. okrem stredy.

Farské oznamy, 18.10.2010

17. October 2010

 

1.     Dnes je misijná nedeľa, pri ktorej chceme oživiť misijnú úlohu a zodpovednosť nás všetkých, čo môžeme prejaviť modlitbou a prispením na dnešnú finančnú zbierku na tento úmysel.

2.     Dnešná ružencová pobožnosť o 17:00 bude takisto na tento úmysel, preto pozývame na túto pobožnosť deti, mládež a dospelých, aby sme sa v jednotnom kruhu spoločne pomodlili každý aspoň jeden Zdravas .   

3.     V utorok po sv. omši bude mesačná adorácia. Modlitbová skupina Bratstvo adorátorov vás s láskou pozýva na modlitby a spevy chvál, vďaky vzdávania a prosieb pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou. Tešíme sa na vašu účasť pred Eucharistickým Ježišom.

Farské oznamy, 11.10.2010

10. October 2010

1.     Dnes ružencová pobožnosť bude o 17.30 hod.

2.     V mesiaci október pripadá 13-teho na stredu. Fatimský deň sa začne večeradlom o 17:00 hod., potom bude sv. omša a po nej sviečkový sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti.

Prosím, aby každý na tento sprievod priniesol sviečku.

3.     Vo štvrtok na farskom úrade bude ponaučenie, ktorí sa prihlásili tento školský rok k prijatiu sviatosti birmovania.  

4.     Odchod autobusu do Čenstochovej z parkoviska za Základnou školou sv. Ladislava bude v piatok o 23:50 hod.

5.     Na budúcu nedeľu, nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.

Farské oznamy, 3.10.2010

2. October 2010
1. Dnes sa v celej našej farnosti koná pravidelná zbierka za mesiac október. Všetkým vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 
2. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 15:00 do 17:00 hod. O 17:00 bude modlitba sv. ruženca a požehnanie so sviatosťou Oltárnou.
 
3. V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly na mesiac november a december.

4. Mesiac október je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby sv. ruženca.    V našom farskom kostole sa modlíme sv. ruženec cez týždeň každý večer o 17:30 hod.

5. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na otvárací koncert štátneho komorného orchestra zo Žiliny, ktorý sa bude konať v stredu 6.10.2010 o 18:00 hod. v Spoločenskom dome.

Oznam pre filiálku Tovarníky:

Z príležitosti 775. výročia od prvej písomnej zmienky obce Tovarníky bude na budúcu nedeľu po sv. omši 9.00 hod. posviacka pamätnej tabule.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00