Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre October, 2010

Farské oznamy, 25.10.2010

23. October 2010

1.     Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby sv. ruženca. V našom farskom kostole sa modlíme sv. ruženec každý večer o 17:30hod., okrem stredy, kedy bude po rannej sv. omši. V dnešnú nedeľu bude ruženec o 17:00hod. 

Pamätajme, že v októbri každý deň môžu získať plnomocné odpustky tí, ktorí sa pomodlia aspoň 5 desiatkov a k modlitbe pridajú nábožné rozjímanie o ružencových tajomstvách.

2.     Prvého novembra na sviatok Všetkých svätých bude dušičková pobožnosť na novom cintoríne o 14:00hod. a na starom o 15:30hod.

3.     Pred Všetkými svätými budeme spovedať v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30hod., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00hod. a vo farskom kostole každý deň od 17:30hod. okrem stredy.

Farské oznamy, 18.10.2010

17. October 2010

 

1.     Dnes je misijná nedeľa, pri ktorej chceme oživiť misijnú úlohu a zodpovednosť nás všetkých, čo môžeme prejaviť modlitbou a prispením na dnešnú finančnú zbierku na tento úmysel.

2.     Dnešná ružencová pobožnosť o 17:00 bude takisto na tento úmysel, preto pozývame na túto pobožnosť deti, mládež a dospelých, aby sme sa v jednotnom kruhu spoločne pomodlili každý aspoň jeden Zdravas .   

3.     V utorok po sv. omši bude mesačná adorácia. Modlitbová skupina Bratstvo adorátorov vás s láskou pozýva na modlitby a spevy chvál, vďaky vzdávania a prosieb pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou. Tešíme sa na vašu účasť pred Eucharistickým Ježišom.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00