Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre July, 2010

  • Cez prázdniny a čas dovoleniek nezabúdajme na účasť na nedeľnej sv. omši a každodennú modlitbu.
  • 28. júla si kultúrny svet pripomenie 260. výročie smrti geniálneho hudobného skladateľa, organistu, organizátora kultúrneho a duchového života Johanna Sebastiána BACHA. V tento deň sa na Slovensku koná podujatie „Deň Bachovej hudby“, v rámci ktorého sa v mnohých chrámoch, ale i koncertných sieňach uskutočnia koncerty organovej hudby, na ktorých zaznejú aj skladby J. S. Bacha. Koncerty zaiste budú tým správnym naplnením Roka kresťanskej kultúry, ktorý na Slovensku v tomto roku prežívame.
  • V našom chráme budeme v spolupráci s občianskym združením Topoľčianska hudobná jeseň – jar organizovať tiež jeden z koncertov tohto podujatia.
  • V stredu, 28. júla o 19-tej hodine sa predstaví náš topoľčiansky organista Magister umenia Juraj Mičúnek. Okrem skladieb Johanna Sebastiána Bacha v koncerte zaznejú aj skladby Johanna Pachelbella, Maxa Regera Zigfrída Karga a Felixa Mendelsona Bartoldiho.Srdečne vás v čo najväčšom počte pozývame.
  • Na budúcu nedeľu, nakoľko máme prvú nedeľu v mesiaci august sa bude konať pravidelná farská ofera.
  • Vo štvrtok o 17:30 h bude v Tovarníkoch spoveď pred prvým piatkom mesiaca.
  • Ďakujem P. Wiesławovi a mládeži našej farnosti za zorganizovanie letného kresťanského tábora.
  • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje na akademický rok 2010/2011 druhé kolo prijímacích pohovorov pre: bakalársky študijný program riadenie cirkevných a neziskových organizácií – 3-ročné štúdium, externá forma, ďalej magisterský študijný program katolícka teológia – 5-ročné štúdium pre laikov, externá forma a 6-ročné štúdium pre kandidátov kňazstva, denná forma. Termín podania prihlášok: do 31.7.2010
  • Tento mesiac 13. pripadá na utorok. Modlitba sv. ruženca bude o 17:00 h a o 18:00 h sv. omša.
  • Dňa 16. júla sa uskutoční pešia púť do Topoľčianok. Odchod pútnikov o 7:00 h. od kostola. Podrobnosti sú na nástenke.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00