Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre June, 2010

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júli. Spovedať budeme v Malých Bedzanoch v pondelok od 16:30 a v Tovarníkoch v stredu od 17:00 hod. V našom farskom kostole v piatok o 17:30 h.
 • V utorok na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla je prikázaný sviatok. Sv. omše v našom farskom kostole budú o 8:15 – školská sv. omša a o 18:00 hod. Po sv. omši sa bude konať každoročná zbierka „halier sv. Petra“.
 • Tento týždeň nám končí školský rok. Preto v stredu sv. omšou o 8:15 hod. poďakujeme s našimi školákmi Pánu Bohu slávnostným spevom Te Deum za všetky milosti.
 • Budúca nedeľa je prvou nedeľou v mesiaci júl, preto pri sv. omšiach sa bude konať farská ofera. Za všetky milodary vyslovujem „Úprimné Pán Boh zaplať“.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave našich birmovancov a taktiež tým, ktorí pomohli zorganizovať túto slávnosť.
 • V utorok po večernej sv. omši bude adorácia bratstva adorátorov, na ktorú všetkých srdečne pozývame.
 • V nedeľu pri spomienke na sv. Ladislava sa každý, kto nábožne navštívi náš farský kostol môže získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky.
 • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. V našej farnosti sa denne modlíme Litánie k Božskému Srdcu po sv. omši pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, na ktoré vás srdečne pozývame.
 • Na budúcu nedeľu 20.júna sa bude konať pri všetkých sv. omšiach zbierka vyhlásená Konferenciou biskupov Slovenska pre postihnutých občanov povodňami na Slovensku. Za všetky milodary úprimné Pán Boh zaplať.
 • Oznamujeme, že sú ešte voľné miesta na detský letný tábor, v termíne od 3.7. do 9.7. 2010 v lokalite Kubrica pri Trenčíne.


 • Vo štvrtok 3.júna naša farnosť oslávila sviatok Božieho Tela a Krvi. Chcem úprimne poďakovať zástupcom filiálnych obcí Tovarníky a Malé Bedzany a našim farníkom z Topoľčian za pripravenie oltárikov.
 • Ďalej ďakujem miništrantom, deťom, ktoré sypali kvietky a celej asistencii. Viem, že to stálo obetu a preto ešte raz vyslovujem všetkým „Pán Boh zaplať“.
 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci jún. Preto od 15:00 do 17:00 bude v našom farskom kostole vyložená Sviatosť Oltárna.
 • Taktiež dnes sa v našej farnosti koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.
 • V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac júl a august.
 • V piatok 11. júna máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • V nedeľu 13. júna 2010 pri sv. omši o 10:30 hod. bude v našej farnosti vysluhovaná Sviatosť birmovania našim birmovancom. Už teraz vás chcem všetkých pozvať na túto slávnosť, aby sme všetci mohli byť účastní na tejto slávnosti.
 • Zároveň oznamujem, že sviatosť zmierenia pred birmovkou pre birmovancov, ich rodičov a birmovných rodičov, budeme vysluhovať vo farskom kostole 11. júna 2010 od 17:00 hod.
 • Tento mesiac pripadá trinásteho na nedeľu. Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 15:00 hod. a o 16:00 bude dodatočná sv. omša.
 • Pripomíname, že prihlášky na letný tábor je možné odovzdať najneskôr do 10. júna 2010.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00