Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre May, 2010

 • Mesiac jún je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. V našej farnosti od utorka sa denne budeme modliť Litánie k Božskému Srdcu. .

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Malých Bedzanoch v stredu od 16:30 a v Továrnikoch taktiež v stredu od 17:00 hod. a vo farskom kostole v piatok od 17:30 hod.

 • Vo štvrtok 3. júna naša farnosť oslávi sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná sv. omša pre všetkých veriacich z mesta a filiálok Tovarníky a Malé Bedzany. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou nadchnutej spoločnej účasti oslave Eucharistického Krista v uliciach nášho sídliska: ulica Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová.
 • Prosíme o prípravu 4 oltárikov a taktiež mamičky, aby pomohli svojim dievčatkám pri príprave kvietkov na rozsypanie.

 • V sobotu 5. júna o 9:30 hod. bude svätá spoveď pre deti a ich rodičov, ktoré pôjdu v nedeľu na prvé sväté prijímanie.

 • Pred týždňom sme oslávili naše farské hody. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohtoročných hodov.
 • V piatok o 17:00 hod. bude svätá spoveď pre deti a ich rodičov, ktoré pôjdu v sobotu 29.5.2010 o 10:00 na prvé sväté prijímanie.

 • Rímskokatolícka Cirkev, biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom – nitrianskym biskupom vyhlasuje dňom 17. mája výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy sv. Ladislava v Topoľčanoch. Podrobnosti sa nachádzajú na nástenke.

 • Oznamujeme že pavlínsky diakon Ondrej Kentoš, ktorý bol u nás na praxi pred Veľkou nocou prijme kňazskú vysviacku – presbiterát dňa 29.5.2010 v Bazilike Narodenia Panny Márie v Čenstochovej v Poľsku. Nášho spolubrata odporúčame do vašich modlitieb.

Po dlhšom čase sme do galérie pridali zopár nových, ale aj starších fotografií z podujatí našej farnosti. Prajeme vám príjemné surfovanie.

 • Dnes (16.05.2010) je zbierka na katolícke masmédia. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Dnes (16.5.2010) o 17.00 pozývame do nášho farského kostola na hodový koncert.
 • Tento týždeň bude modlitba Loretánskych litánií spojená s Novénou k Duchu Svätému pred večernou sv. omšou, okrem stredy a soboty, kedy bude pred rannou sv. omšou.
 • Tento týždeň sú v stredu, piatok a v sobotu letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň.
 • Veriaci, ktorí sa zúčastnia na slávnosti Zoslania Ducha svätého verejného spevu, alebo recitovania hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý), môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00