Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre May, 2010

  • Mesiac jún je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. V našej farnosti od utorka sa denne budeme modliť Litánie k Božskému Srdcu. .

  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Malých Bedzanoch v stredu od 16:30 a v Továrnikoch taktiež v stredu od 17:00 hod. a vo farskom kostole v piatok od 17:30 hod.

  • Vo štvrtok 3. júna naša farnosť oslávi sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná sv. omša pre všetkých veriacich z mesta a filiálok Tovarníky a Malé Bedzany. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou nadchnutej spoločnej účasti oslave Eucharistického Krista v uliciach nášho sídliska: ulica Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová.
  • Prosíme o prípravu 4 oltárikov a taktiež mamičky, aby pomohli svojim dievčatkám pri príprave kvietkov na rozsypanie.

  • V sobotu 5. júna o 9:30 hod. bude svätá spoveď pre deti a ich rodičov, ktoré pôjdu v nedeľu na prvé sväté prijímanie.

  • Pred týždňom sme oslávili naše farské hody. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohtoročných hodov.
  • V piatok o 17:00 hod. bude svätá spoveď pre deti a ich rodičov, ktoré pôjdu v sobotu 29.5.2010 o 10:00 na prvé sväté prijímanie.

  • Rímskokatolícka Cirkev, biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom – nitrianskym biskupom vyhlasuje dňom 17. mája výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy sv. Ladislava v Topoľčanoch. Podrobnosti sa nachádzajú na nástenke.

  • Oznamujeme že pavlínsky diakon Ondrej Kentoš, ktorý bol u nás na praxi pred Veľkou nocou prijme kňazskú vysviacku – presbiterát dňa 29.5.2010 v Bazilike Narodenia Panny Márie v Čenstochovej v Poľsku. Nášho spolubrata odporúčame do vašich modlitieb.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00