Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Archív pre April, 2010

Farské oznamy, 25.4.2010

25. April 2010
  • V utorok po večernej sv. omši bude adorácia bratstva adorátorov.
  • V sobotu pri rannej sv. omši bude pobožnosť Loretánskych litánií.

Farské oznamy, 18.4.2010

18. April 2010
  • Dnes o 15:00 hod bude katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí a po nej osobné stretnutie s týmito rodičmi.
  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari pozýva na otvárací koncert Topoľčianskej hudobnej jari, ktorý bude v pondelok 19. apríla 2010 o 18:00 hod v Spoločenskom dome.
  • Farský úrad spolu s mládežou našej farnosti pozýva deti od 6 do 15 rokov na letný detský kresťanský tábor. Tento rok sa tábor uskutoční v lokalite Kubrica pri Trenčíne v termíne 3. až 9. júla 2010. Cena za dieťa je 85 €. Bližšie informácie o tábore sú na prihláške. Rodičia môžu svoje deti na tábor prihlásiť prostredníctvom návratky alebo osobne na farskom úrade.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Všetkým milodarcom už teraz vyslovujem „Pán Boh zaplať.

Farské oznamy, 11.4.2010

11. April 2010
  • V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly sv. omši na mesiace máj a jún.
  • V tomto týždni bude trinásty deň mesiaca. V utorok vás pozývame na modlitbu sv. ruženca vo forme večeradla o 17:00 hod. Sv. omša bude po jeho skončení o 18:00 hod.
  • Na budúcu nedeľu 18.04.2010 o 15.00 hod. bude katechéza pre rodičov prvo- prijímajúcich deti a po nej aj stretnutie s rodičmi týchto deti.
  • Farské hody tento rok budú 16. mája. Sv. prijímanie pre deti Základnej školy na Továrnickej ulici a Špeciálnej základnej školy 29. mája. Pre deti Základnej školy sv. Ladislava 6. júna a sviatosť birmovania bude vyslúžená otcom biskupom Mariánom Chovancom 13. júna.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 18:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 16:00