Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Archív pre March, 2010

Farské oznamy, 28.3.2010

28. March 2010
 • Dnes je v našom farskom kostole od 14:00 do 17:30 hod. veľkonočná svätá spoveď. O 18:00 hod bude dodatočná sv. omša.
 • Dnes bude krížová cesta o 15:00 hod. na Kalvárii.
 • Chorých budeme spovedať v Topoľčanoch v pondelok od 9:00 hod. a v Tovarníkoch od 9:30 h.
 • Od pondelka 29. marca sa začína Veľký týždeň, v ktorom svätá Cirkev slávi tajomstvo spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch.
 • Pôstne obdobie pokračuje do Zeleného štvrtku, kedy sa večernou sv. omšou začína Veľkonočné trojdnie, ktoré vrcholí vo Veľkonočnej vigílii.
 • Na Veľký piatok platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
 • Na Veľký piatok bude krížová cesta na Kalvárii o 12:00 hod.. V tento deň sa taktiež začína aj Novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Modlitba k Božiemu Milosrdenstvu bude o 21:30 a na Bielu sobotu o 15:00 hod.
 • Na budúcu nedeľu sa bude konať farská ofera, za všetky milodary už teraz vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Farské oznamy 21.3.2010

21. March 2010
 • Dnes (nedeľa) je pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 hod. V našom farskom kostole bude pobožnosť krížovej cesty v piatok pre deti o 7:15 a o 17:30 hod
 • Vo štvrtok je slávnosť Zvestovania Pána. Svätá omša bude v našom chráme o 18:00 hod.


 • Vo filiálnych kostoloch budeme spovedať pred Veľkou Nocou v stredu v Tovarníkoch od 17:00 hod. a vo štvrtok v Malých Bedzanoch od 16.30 hod.


 • Na budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole veľkonočná sv. spoveď od 14:00 do 17:30 hod. a o 18:00 hod. bude dodatočná sv. omša.


 • Pred Veľkou Nocou budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí našej farnosti. Preto prosím, aby ste do nedele 28. marca nahlásili tých, ktorí tieto sviatosti chcú prijať.

Farské oznamy, 14.3.2010

14. March 2010
 • Krížová cesta bude dnes o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.
 • Vo štvrtok 18. marca bude v našej farnosti kanonická vizitácia.Vykonávať ju bude otec bp. Marián Chovanec. Toho dňa o 16:00 h bude stretnutie s otcom biskupom v Cirkevnej Základnej škole a pri tejto príležitosti bude možné sa ho na čokoľvek spýtať. O 18:00 h bude vo farskom kostole svätá omša, ktorú bude slúžiť Otec biskup. Na túto svätú omšu všetkých srdečne pozývame.
 • Krížová cesta v našom farskom kostole bude v piatok o 7:15 h pre deti, o 17:30 a o 19:00 h pre mládež.
 • Riaditeľka Materskej školy – Lipová ulica, oznamuje, že prebieha zápis deti do materskej školy k 1. septembru 2010. Zápis konči 15. 03. 2010.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 18:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 16:00