Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre February, 2010

Farské oznamy, 28.2.2010

28. February 2010
 • Dnes bude krížová cesta v Kostole Nanebovzatia Panny Márie.
 • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Svätá spoveď sa bude vysluhovať v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:30, v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 a vo farskom kostole v piatok od 17:30 hod.
 • Pobožnosť krížovej cesty bude v našom farskom kostole v piatok o 17:30 hod.
 • Vo štvrtok po sv. omše Vás pozývame na mesačnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou. Informujeme, že odpustky v roku kňazstva určené Svätým Otcom môžeme získať na prvý štvrtok v mesiaci a v našom biskupstve aj na prvý piatok.

Farské oznamy 21.2.2010

20. February 2010
 • Dnes sa koná jarná zbierka na Charitu. Všetkým milodarcom vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

 • Krížová cesta bude dnes o 15.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie.

 • Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň.

 • Pobožnosť Krížovej cesty v našom farskom kostole sa koná v piatok o 7.15 hod.- pre deti a o 17.30 hod.

Farské oznamy, 14.2.2010

14. February 2010
 • Tento týždeň máme popolcovú stredu. Týmto dňom sa v katolíckej Cirkvi začína 40 dňové pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci.
 • Popolcová streda je dňom prísneho pôstu, čo znamená, že tí, ktorí dovŕšili 18-sty rok života sa môžu nasýtiť iba raz na deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň deň prísneho zdržiavania sa mäsitého pokrmu.
 • Pobožnosť krížovej cesty bude v našom farskom kostole v piatok o 7:15 pre deti a pred večernou sv. omšou o 17:30.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
 • V pondelok (utorok) bude adórácia na ukončenie fašiangového obdobia a zároveň úvod do pôstneho času.

Farské oznamy, 7.2.2010

7. February 2010
 • Dnes na prvú nedeľu v mesiaci február bude vyložená Sviatosť Oltárna od 15:00 do 17:00 hod.
 • V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac marec a apríl.
 • Tento týždeň trinásty deň v mesiaci február pripadá na sobotu. Modlitba sv. ruženca vo forme večeradla bude o 17:00 hod. a o 18:00 hod bude sv. omša.
 • V sobotu 13.februára 2010 o 13:00 hod v Základnej škole sv. Ladislava sa uskutoční potáborové stretnutie. Na toto stretnutie pozývame deti a mládež, ktorí boli na minuloročnom letnom tábore. Prosíme, aby si deti priniesli so sebou aj prezuvky.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00