Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre January, 2010

Farské oznamy, 24.1.2010

24. January 2010
 • Dnes sa koná mimoriadna zbierka na pomoc ľuďom postihnutým zemetrasením v Haiti. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.
 • V pondelok bude po večernej sv. omši adorácia vedená cez bratstvo adorátorov, na ktoré všetkých srdečne pozývame.
 • Z rozhodnutia zasadnutia Konferencie Biskupov Slovenska nasledujúca nedeľa 31. januára 2010 bude Nedeľou Katolíckej Univerzity. V túto nedeľu 31.januára bude pri všetkých sv. omšiach zbierka na Katolícku Univerzitu v Ružomberku.
 • Naša farnosť organizuje duchovné cvičenia pre mládež, ktoré sa uskutočnia na chate v Malej Hradnej pri Bánovciach nad Bebravou od 5.-7.februára 2010 (piatok- nedeľa). Podrobnosti sú na plagáte.

Farské oznamy, 19.1.2010

18. January 2010
 • Od pondelka 18. januára do 25. januára 2010 sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa aj my k túžbe Pána Ježiša, ktorý hovorí: „Aby sme všetci jedno boli“. Tomuto cieľu má nám poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.
 • Pripomíname, že od 15. januára 2010 sa uskutočňuje zápis žiakov do prvého ročníka našej katolíckej školy. Podrobnosti sa nachádzajú na nástenke.
 • Z rozhodnutia diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka je v nedeľu 24. januára 2010 mimoriadna dobrovoľná zbierka na pomoc ľuďom postihnutých zemetrasením v Haiti
 • Farské oznamy, 10.1.2010

  10. January 2010
  • Posviacka príbytkov v Topoľčanoch bude dnes od 14.00 hod.
  • Tento mesiac pripadá 13-steho na stredu. Fatimský ruženec vo forme Večeradla bude o 17.00 hod. a po večeradle bude dodatočná sv. omša.
  • Od piatku prebieha Deviatnik ku cti sv. Pavla prvého pustovníka – otca nášho Rádu. Ukončíme ho slávnostnou sv. omšou dňa 17.01.2010 o 10:30 h; na ktorú všetkých srdečne pozývame.
  • Oznamujeme, že zápis žiakov do 1. ročníka našej katolíckej školy budeme uskutočňovať od 15. januára do 15. februára 2010 na riaditeľstve ZŠ v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 h. Pre žiakov našej školy neplatí rajonizácia.

  Farské oznamy, 3.1.2010

  5. January 2010
  • Dnes je prvá  nedeľa v mesiaci január. Vyloženie Sviatosti oltárnej bude od 15:00 h do 17:00 h.
  • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v piatok 8.01.2010. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude o 7:00 h ráno.
  • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môže do 6. januára 2010.

  Poriadok sv. omší

  Farský kostol

  Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

  Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

  Streda 07:00 (školská)

  Sobota 07:00, 18:00

   

  Malé Bedzany

  Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

  Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

   

  Tovarníky

  Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

  Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00