Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre December, 2009

Farské oznamy, 28.12.2009

29. December 2009
 • Ďakujem všetkým obetavým mužom a ženám, ktorí sa pričinili k vianočnej výzdobe v našom kostole – “Pán Boh zaplať” za vašu námahu. Ďakujem taktiež za darovanie stromčekov.
 • Ďakujem tiež deťom a aj animátorom, ktorý koledovali v našej farnosti. Nech novonarodený Pán všetkým štedro odplatí ich námahu.
 • Na koniec starého roka 2009 bude večerná sv. omša 17:00 h. Pri svätej omši je ďakovná pobožnosť, a ten, kto sa pri nej zúčastni spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky. O 23:30 h bude vyložená vo farskom kostole sviatosť oltárna k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.
 • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nach sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 6. januára.
 • Pri svätej omši 1. 01. 2010 sa bude na úvod spievať hymnus „Duchu Svätý, príď z neba“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky.

Farské oznamy, 20.12.2009

22. December 2009
 • Dnes sa v našom farskom kostole od 14:00 hod. do 17:30 hod. bude konať spoločná vianočná sv. spoveď. Po sv. spovedi bude dodatočná sv. omša o 18:00 hod.
 • Pozývame deti aj dospelých na roráty, ktoré sú o 7:00 hod.
 • Chorých, ktorí boli prihlásení prijať sviatosť zmierenia budeme spovedať v pondelok od 9:00 hod. a v Tovarníkoch od 14:00 hod.
 • Dňa 24.12.09 po rannej sv. omši si môžu veriaci našej farnosti zakúpiť za symbolickú dobrovoľnú sumu vianočné výrobky žiakov školského klubu detí pri Základnej škole sv. Ladislava, ktoré vyrobili počas adventného obdobia a chcú touto dobrovoľnou zbierkou prispieť na Dobrú Novinu pre deti, ktoré potrebujú našu pomoc. Výrobky budú vystavené pri vchode do kostola. Za vaše príspevky vopred ďakujú deti našej školy.
 • V piatok na slávnosť Narodenia Pána bude pred sv. omšou o 10:30 hod. jasličková pobožnosť. V tento deň sa bude v celej farnosti konať farská ofera. Za milodary vyslovujem Srdečné „Pán Boh zaplať“.
 • Na sviatok sv. Štefana 26.12.09 bude v našom farskom kostole na sv. omši o 9:00 hod. spievať zbor z kostola Nanebovzatia Panny Márie.
 • V tento deň sa bude v našej farnosti koledovať. Je to celoslovenská aktivita. Deti spevom a vinšami ohlasujú narodenie Krista Pána. Koledovanie je spojené so zbierkou pre deti v Afrike. Tí, ktorí sú ochotní koledníkov prijať, nech sa prihlásia v sakristii.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00