Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre November, 2009

Farské oznamy, 22.11.2009

23. November 2009

Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov. Kto by chcel mať posvätený adventný veniec môže ho položiť pred oltár a po sv. omši si ho vziať.

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu, ktorá je určená z rozhodnutia Konferencie Biskupov Slovenska.

Farské oznamy, 15.11.2009

16. November 2009

Vo pondelok dňa 16.11.2009 pozývame našu farskú rodinu na adoráciu modlitieb, chvál, odprosenia a vďaky vzdávania po večernej sv. omši.

V piatok oslavuje naša diecéza výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre.

V tomto týždni (13.11. – 22.11.2009) prebieha týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti vyslovujeme Pán Boh zaplať nášmu mládežníckemu zboru Charis, za aktívne zapájanie do života farnosti. Vyprosujeme im veľa Božieho požehnania a milostí. Počas roka sa s mladými a pre mladých robia rôzne aktivity, napr. príprava a sprevádzanie koledníkov Dobrej Noviny, príprava a realizácia letného detského tábora, športové popoludnia, pešia púť do Topoľčianok… Preto by sme radi oslovili aj ostatnú mládež, aby sa nebála prísť, najlepšie aj so svojimi spolužiakmi alebo kamarátmi. V piatok večer býva mládežnícka sv. omša a po nej večer stretnutie mladých na fare. Každý je vítaný. Viac o Charise sa dozviete na www.charisaci.tk

Na budúcu nedeľu sa budú veriaci vo všetkých farských kostoloch modliť modlitbu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, ako tomu býva vždy na poslednú nedeľu Cirkevného roka. Pri tomto úkone môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Farské oznamy, 1.11.2009

1. November 2009

Dnes na sviatok Všetkých svätých bude dušičková pobožnosť: na Novom cintoríne o 14:00 hod., na Starom cintoríne o 16:30 hod., na cintoríne v Tovarníkoch o 15:00 hod. a v Malých Bedzanoch v pondelok 2.11. po svätej omši.

Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na zosnulých možno získať pre duše v očistci úplné odpustky. Získať ich môže ten, kto v tento deň nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa “Otče náš…” a “Verím v Boha…”. Zároveň však musí spĺňať odpustkové podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba “na úmysel sv. Otca”. Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté ďalšie podmienky ako v deň dušičiek.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci november. Spovedať budeme v pondelok v Malých Bedzanoch od 15:30 hod., v Tovarníkoch od 16:30 hod. a vo farskom kostole od 17:30 hod.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00