Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre October, 2009

Farské oznamy, 25.10.2009

26. October 2009

Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby sv. ruženca. V našom farskom kostole sa modlíme ruženec každý večer o 17:30 hod. okrem stredy, kedy bude po rannej sv. omši. Podobne aj v dnešnú nedeľu bude ruženec o 15:00 hod.Pamätajme, že v októbri každý deň môžu získať plnomocné odpustky tí, ktorí sa pomodlia aspoň päť desiatkov a k modlitbe pridajú nábožné rozjímanie o ružencových tajomstvách.

V nedeľu na sviatok Všetkých svätých bude dušičková pobožnosť na Novom cintoríne o 14:00 hod., na Starom cintoríne o 16:30 hod., v Tovarníkoch o 15:00 hod. a v Malých Bedzanoch v pondelok 2.11. po svätej omši.

Farské oznamy, 18.10.2009

18. October 2009

Túto nedeľu 18. októbra sa na celom svete spojí milión detí všetkých vekových kategórií v modlitbe sv. ruženca. Preto pozývame deti do spoločnej modlitby sv. ruženca do nášho farského kostola v túto nedeľu o 15.00 hod. Úmyslom modlitby bude “Pokoj a jednota v srdciach všetkých ľudí na svete”. Prosíme o zapojenie sa do tejto modlitby, veď pokoj a jednotu tak veľmi potrebujeme.

Dnešnú nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka na misie. Všetkým milodarcom  vyslovujeme úprimné “Pán Boh zaplať”.

V tomto mesiaci Bratstvo adorátorov bude mať adoráciu v pondelok po sv. omši. Nácvik na adoráciu bude v nedeľu po sv. ruženci.

Pozývame všetkých na prehliadku Chrámových speváckych zborov a speváckych skupín Nitrianskeho samosprávneho kraja. Koncert sa začne v našom farskom kostole sv. Ladislava a Gorazda v sobotu 24.10.2009 o 10:30 hod. Podrobný program sa nachádza na nástenke.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00