Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre October, 2009

Farské oznamy, 25.10.2009

26. October 2009

Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby sv. ruženca. V našom farskom kostole sa modlíme ruženec každý večer o 17:30 hod. okrem stredy, kedy bude po rannej sv. omši. Podobne aj v dnešnú nedeľu bude ruženec o 15:00 hod.Pamätajme, že v októbri každý deň môžu získať plnomocné odpustky tí, ktorí sa pomodlia aspoň päť desiatkov a k modlitbe pridajú nábožné rozjímanie o ružencových tajomstvách.

V nedeľu na sviatok Všetkých svätých bude dušičková pobožnosť na Novom cintoríne o 14:00 hod., na Starom cintoríne o 16:30 hod., v Tovarníkoch o 15:00 hod. a v Malých Bedzanoch v pondelok 2.11. po svätej omši.

Farské oznamy, 18.10.2009

18. October 2009

Túto nedeľu 18. októbra sa na celom svete spojí milión detí všetkých vekových kategórií v modlitbe sv. ruženca. Preto pozývame deti do spoločnej modlitby sv. ruženca do nášho farského kostola v túto nedeľu o 15.00 hod. Úmyslom modlitby bude “Pokoj a jednota v srdciach všetkých ľudí na svete”. Prosíme o zapojenie sa do tejto modlitby, veď pokoj a jednotu tak veľmi potrebujeme.

Dnešnú nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka na misie. Všetkým milodarcom  vyslovujeme úprimné “Pán Boh zaplať”.

V tomto mesiaci Bratstvo adorátorov bude mať adoráciu v pondelok po sv. omši. Nácvik na adoráciu bude v nedeľu po sv. ruženci.

Pozývame všetkých na prehliadku Chrámových speváckych zborov a speváckych skupín Nitrianskeho samosprávneho kraja. Koncert sa začne v našom farskom kostole sv. Ladislava a Gorazda v sobotu 24.10.2009 o 10:30 hod. Podrobný program sa nachádza na nástenke.

Farské oznamy, 11.10.2009

13. October 2009

V mesiaci október pripadá 13-teho na utorok. Fatimský deň sa začne večeradlom o 17:00 hod., potom bude sv. omša a po nej sviečkový sprievod so sochou fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti. Prosíme, aby si každý na tento sprievod priniesol sviečku.

Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby sv. ruženca. V našom farskom kostole sa modlíme ruženec každý večer o 17:30 hod. okrem stredy, kedy bude po rannej sv. omši. Podobne aj v dnešnú nedeľu bude ruženec o 17:30 hod.

Na budúcu nedeľu, nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.

Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na koncert s názvom “Klavír štvorručne”. V hre na klavír sa predstavia Ida Černecká a František Pergler. Koncert sa koná v stredu 15. októbra o 18:00 hod. v koncertnej sále ZUŠ Lacislava Mokrého. Bližšie informácie o koncerte sú na farskej nástenke.

Farské oznamy, 4.10.2009

4. October 2009

Dnes sa v celej farnosti koná pravidelná zbierka za mesiac október. Všetkým vyslovujeme úprimné “Pán Boh zaplať”!

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 15:00 do 17:00 hod. O 17.00 hod. bude modlitba sv. ruženca a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly na mesiace november a december.

V stredu o 16:00 hod. vo farskom kostole bude stretnutie žiakov 9-teho ročníka, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania v tomto školskom roku.

Mesiac október je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby svätého ruženca. V našom farskom kostole sa modlíme sv. ruženec cez týždeň každý večer o 17:30 hod., okrem stredy, kedy sa budeme modliť po rannej sv. omši.

Vincenstká rodina – tak ako po minulé roky organizuje celoslovenskú verejnú zbierku “Boj proti hladu pre Haiti”. Do zbierky sa možno zapojiť kúpou medovníkových srdiečok, zaslaním podpory na účet, prípadne darcovskou SMS. V našom farskom kostole sa bude zbierka konať v nedeľu 11. októbra. Informácie o zbierke sú uvedené na nástenke.

Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na koncert Štátneho komorného orchestra zo Žiliny. Dirigovať bude Leoš Svárovský, na violončelo bude hrať  Klaudia Remencová Kudjová. Koncert sa koná v stredu 7.októbra o 18:00 hod. v Spoločenskom dome.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00