Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Archív pre September, 20097.00 hod.    Sv. omša

8.00-13.30hod.    Adorácia – Cirkevná základná škola sv. Ladislava

13.30 -17.00 hod.  Tichá adorácia

17.00 – 18.00 hod. Spoločná adorácia

18.00 hod. Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

Kostol sv. Ladislava a Gorazda Topoľčany

Plagát


Farské oznamy, 27.9.2009

26. September 2009

V utorok 29.9.2009 na sviatok svätých archanjelov pripadá v našej farnosti celodenná poklona pred Sviatosťou Oltárnou. Najsvätejšia Sviatosť bude vyložená ráno po dodatočnej sv. omši o 7:00 hod. O 17:00 hod. bude spoločná adorácia a o 18:00 hod. požehnanie so sviatosťou a večerná sv. omša.

Taktiež v utorok bohoslovec 2. ročníka František Hronský prijme v seminárnej kaplnke reverendu. Odporúčame ho vaším modlitbám.

Mesiac október je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby ruženca. Modliť sa budeme cez týždeň od 1. októbra vždy o 17:30 hod.

Tento mesiac máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme vo štvrtok: v Malých Bedzanoch od 16:30 hod., v Tovarníkoch od 16:30 hod. a vo farskom kostole od 17:30 hod.

Nitriansky samosprávny kraj, Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch a rím.-kat. farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch vás pozývajú na prehliadkový koncert chrámových speváckych zborov a chrámových speváckych skupín okresu Topoľčany, ktorý sa uskutoční v sobotu 3. októbra o 10:30 hod. vo farskom kostole.

Budúca nedeľa je prvou nedeľou v mesiaci október, preto pri všetkých sv. omšiach našej farnosti sa bude konať pravidelná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem úprimné “Pán Boh zaplať”.

Farské oznamy, 20.9.2009

20. September 2009

Tento víkend (20.-21.9.2009) máme možnosť privítať medzi nami pátra jezuitu Sebastiána Laba, ktorý sa nám dnes prihovoril v rámci homílií na aktuálnu tému “Hodnota rodiny”. Páter je známym autorom kníh ako “Zabijem pastiera”, “Lietajúci pútnik” a iné.

Na budúci týždeň očakávajú naši bratia v Českej republike pápeža Benedikta XVI. Podporme túto návštevu nástupcu sv. Petra spoločnou i osobnou modlitbou, aby mala zdarný priebeh a priniesla úžitok.

Na budúcu nedeľu (27.9.2009) sa otváracím koncertom v evanjelickom kostole v Topoľčanoch začne Topoľčianska hudobná jeseň o 16:00 hod. Podrobnosti nájdete na plagáte.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 18:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 16:00