Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre ‘Oznamy’ Category

FARSKÉ OZNAMY 02.02.2020

7. February 2020

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a o 16:30 budú slávnostné vešpery. Srdečne všetkých pozývame.

2. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (6. februára) od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok (7. februára) od 16:00 a vo farskom kostole každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

3. V pondelok (3. februára) po sv. omši budeme udeľovať požehnanie hrdla so sviecami na príhovor sv. Blažeja.

4. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre ponúka možnosť rôznorodého štúdia pre školský rok 2020/2021. Podrobnosti sú na plagáte a na stránke školy.

5. Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí na vianočné obdobie vyzdobili a upratali náš kostol.

6. Farská ofera dnes (v nedeľu 3. februára) je určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

7. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Dezidera Matúša. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

8. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

FARSKÉ OZNAMY 26.01.2020

25. January 2020

1. Dnes o 21:00 h pozývame do farského kostola na modlitbu Apelu Jasnohorského.

2. V utorok 28.januára na sviatok sv. Tomáša Akvinského, patróna učiteľov, pamätajme vo svojich modlitbách na našu cirkevnú školu sv. Ladislava. Učiteľom ďakujeme za ich obetavú službu.

3. Sviatok Obetovania Pána pripadá na budúcu nedeľu 2. februára. Posviacka hromničných sviec bude v tento deň pri všetkých sv. omšiach. Prvoprijímajúce deti si prinesú sviece na svätú omšu o 10:30 h.

4. Milodary na farský kostol 100, 30 a 20 € . Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.

5. Farská ofera na budúcu nedeľu 2. februára bude určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

6. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00