Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre ‘Oznamy’ Category

FARSKÉ OZNAMY 12.01.2020

11. January 2020

1. V pondelok 13. januára pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo, po ňom deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka následne svätá omša. Po sv. omši sa pomodlíme Loretánskymi litániami. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a nabudúce (13. februára) manželia.

2. Slávnostná sv. omša ku cti nášho patriarchu sv. Pavla bude v stredu 15.01.2020 o 18.00 h, pri ktorej bude hlavným celebrantom rodák z Topoľčian vdp. Milan Čaniga, šaštínsky dekan. Srdečne pozývame.

3. Pobožnosť deviatnika ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu bude cez týždeň pred večernou svätou omšou o 17:45 h a zakončenie deviatnika bude na budúcu nedeľu slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, ktorej bude predsedať páter Frank. Pred sv. omšou zaspievame hymnus ku cti sv. Paval Prvého Pustovníka.

4. V stredu 15. januára bude možnosť prijatia nových členov do bratstva anjelov strážcov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.

5. Od soboty 18. januára do 25. januára sa koná týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.

6. Dávame do pozornosti stretká, ktoré si budú robiť mladí z našej farnosti v piatky po večernej sv. omši.

7. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili koledovania Dobrej Noviny, ako aj všetkým dobrodincom. Vyzbieralo sa v Tovarníkoch 255 € a v Malých Bedzanoch 202,3 €.

8. Milodary na farský kostol 200 a 10 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.

9. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Jarmilu Rigovú, †Janku Lischnerovú a †Albínu Šinskú. Modlime sa za ne a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen

10. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

FARSKÉ OZNAMY 05.01.2020

4. January 2020

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a o 16:30 budú slávnostné vešpery. Srdečne všetkých pozývame.

2. Zajtra je prikázaný sviatok Zjavenie Pána (Traja Králi). V našej farnosti budú sv. omše ako v nedeľu.

3. Zajtra (v pondelok 6. januára) po svätej omši v Malých Bedzanoch a Tovarníkoch bude krátky program koledníkov Dobrej noviny a po programe je možné prispieť na podporu rozvojových projektov v Afrike.

4. Posviacka príbytkov bude v Malých Bedzanoch dnes od 14.00 h a v Topoľčanoch a Tovarníkoch v pondelok 6.01.2020 od 14.00 h.
Je možné sa ešte nahlásiť v sakristii.

5. Vo štvrtok, 9.1.2020 bude v našej farnosti kňazská rekolekcia, ktorej bude predsedať generálny vikár nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek. O 9:30 h začne Eucharistická poklona a o 10:00 h svätá omša. Všetkých srdečne pozývame.

6. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v piatok 10. januára. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pred večernou svätou omšou o 17:45 h a v nedeľu o 8:45 h. Slávnostná sv. omša ku cti nášho patriarchu sv. Pavla bude v stredu 15.01.2020 o 18.00 h, pri ktorej bude hlavným celebrantom rodák z Topoľčian vdp. Milan Čaniga, šaštínsky dekan, na ktorú všetkých srdečne pozývame.

7. V stredu 15. januára bude možnosť prijatia nových členov do bratstva anjelov strážcov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii. Taktiež podľa štatútov bratstva pozývame na túto slávnosť všetkých jeho členov.

8. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Katarínu Blaškovú, †Milana Lukačika, †Maximiliana Vičana a †Miloša Plaveckého. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen

9. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00